Доступні курси

Історія України  та української культури вивчає процеси політичного, економічного, суспільного та культурного розвитку, як українського народу так і народів, що проживали, або проживають на території нашої  держави, починаючи з найдавніших часів до сьогодення.

Актуальність її вивчення пояснюється необхідністю усвідомлення закономірностей соціально-економічного розвитку українських земель в у мовах незалежності. Дослідження політичної історії України дає змогу узагальнити досвід громадського розвитку наших предків, зрозуміти сучасний стан нашого суспільства, визначити його ціннісні орієнтири та шляхи розвитку на майбутнє.Новини сайту

(Немає тем для обговорення)