Мета курсу: професійна підготовка студентів до організації роботи з дітьми в дитячих навчальних закладах, а саме: дати студентам знання про особливості психічного розвитку в дитинстві, сформувати здатність до цілісного сприйняття дитини як творчої особистості і аналітичного підходу до неї.

Зміст курсу ґрунтується на наукових засадах, сучасних наукових дослідженнях у галузі дитячої психології і передбачає формування теоретичних основ: розкрити психологічний зміст послідовних етапів онтогенезу; охарактеризувати вікову динаміку психічних процесів і особистісних особливостей в період дитинства з урахуванням впливу культурно-історичних, етнічних та соціально-економічних умов; розкрити закономірності творчої діяльності дітей, її ознаки, передумови виникнення та розвитку; сформувати вміння встановлювати та аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між факторами, умовами і змістом психічного розвитку дитини; практичних основ: сформувати вміння і навички організовувати навчально-виховний процес, спілкування; надавати психологічну допомогу в різні періоди дитинства, практичні рекомендації щодо оптимізації умов розвитку дитячої творчості, активізації творчих процесів у різних видах діяльності дітей; опанувати методи діагностики і контролю перебігу, змісту і умов психічного розвитку дитини та методи дослідження творчих здібностей дітей дошкільного віку.