Історія України  та української культури вивчає процеси політичного, економічного, суспільного та культурного розвитку, як українського народу так і народів, що проживали, або проживають на території нашої  держави, починаючи з найдавніших часів до сьогодення.

Актуальність її вивчення пояснюється необхідністю усвідомлення закономірностей соціально-економічного розвитку українських земель в у мовах незалежності. Дослідження політичної історії України дає змогу узагальнити досвід громадського розвитку наших предків, зрозуміти сучасний стан нашого суспільства, визначити його ціннісні орієнтири та шляхи розвитку на майбутнє.