Мета
вивчення навчальної дисципліни

забезпечення глибокої теоретичної і практичної підготовки майбутніх вихователів; розкрити скарби виховної мудрості рідного та інших народів; з’ясувати головні етапи розвитку виховання, школи і педагогічної думки в різні історичні періоди (від найдавніших часів і до наших днів); родинного виховання, української національної педагогіки; сформувати у здобувачів вищої освіти духовність, національний характер, загальнолюдські моральні якості, залучити студентів до творчого дослідництва, сформувати в них прагнення підвищувати свою педагогічну майстерність